Medreseja “Haxhi Sheh Shamia”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Historiku

Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” u themelua në dhjetorin e vitit 1991. Ajo u hap si shkollë e bashkuar, 8 – vjeçare dhe e mesme e përgjithshme, me profil fetar (islam).

Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” trashëgon traditën e mrekullueshme të medreseve të hershme të shkodrës dhe mban emrin e një prej personaliteteve më të kompletuara të hoxhallarëve shkodranë.

Haxhi Hasan Alija (Sheh Shamia) ka qenë njeri i ditur, zotërues i disa gjuhëve të huaja, hoxhë, figurë e njohur historike.

Në shtator të vitit 2000 shkolla u nda në dy degë, Dega e djemve dhe dega e Vajzave. Po në vitin 2000, Shoqata “Istanbul” mbi bazën e një  marrëveshje me Komunitetit Mysliman të Shqipërise merr përsipër administrimin e proҫesit edukativo – arsimor në medresenë “Haxhi Sheh Shamia” Shkodër, Dega e vajzave, ndërsa në vitin 2007 i kalon në administrim edhe Dega e djemve.

Gjatë këtyre viteve Medreseja iu nënshtrua një sërë reformash, si në drejtim të proҫesit edukativo – arsimor, ashtu edhe në përmirësimin e infrastrukturës shkollore.

Rregjistrimet kanë filluar!

Geplaatst door Medreseja "Haxhi Sheh Shamia" – dega e vajzave op Woensdag 4 mei 2016

Medreseja sot

Sot, Medreseja ofron shërbim arsimor cilësor për ciklin fillor, 9-vjecar dhe të mesëm në tre godina të ndara sipas cikleve, duke ofruar njëkohësisht edhe shërbimin e konviktit dhe transportit.

Procesi edukativ – mësimor zhvillohet në dy komplekse arsimore të standarteve bashkohore si për degën e djemve, ashtu edhe për atë të vajzave, përfshirë edhe shkollën fillore.

Reformat arsimore, që janë zbatuar në medrese të shoqëruara me investimet e realizuara e kanë bërë medresenë një shkollë të standarteve bashkëkohore.

Medreseja sot ka treguesit e saj të cilët e rendisin ndër shkollat me standartet më të mira për një arsim cilësor:

  • Numri mesatar 25 nxënës për klasë
  • Numri mesatar 1 mësues për 15 nxënës
  • Mosha mesatare e stafit 31 vjec
  • 100% e mësuesve me arsim të lartë dhe brenda profilit
  • Baza materiale laboratorike

Funksionimi i shkollës

Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” është një institucion arsimor jopublik që funksionon në mbështetje të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, Dispozitat Normative , aktet e tjera nënligjore, Marrëveshjes mes Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe Shoqatës Vëllazërore Humanitare Kulturore “Istanbul” “Për administrimin e proҫesit edukativo – arsimor në Medresenë “Haxhi Sheh Shamia” Shkodër.

Parime të përgjithshme të funksionimit.

Shkolla e ushtron veprimtarinë e saj mbështetur në parimet mbi të cilat e ushtrojnë veprimtarinë institucionet arsimore nw RSH dhe veçanërisht mbi bazën e parimeve të ligjshmërisë, barazisë, transparencës, profesionalizmit dhe përkushtimit ndaj nxënësve.

Puna mësimore, edukative  dhe fetare ndërtohet në bazë të udhëzimeve te ardhura nga MAS, Drejtoria Arsimore e Komunitetit Mysliman Tiranë, DAR Shkodër.

Shkolla në të gjithë veprimtarinë e saj respekton  liritë dhe të drejtat e fëmijëve sipas Konventës të drejtave të Fëmijëve (OKB)-sё. Shkolla ushqen tek nxënësit ndjenjën e Atdhedashurisë, patriotizmit dhe vlerat morale-islame.

Pranimi i nxënësve në shkollë bëhet me konkurs, proҫedura dhe rregullat e konkursit parashikohen në rregullore të veҫantë. Rregjistrimi i nxënësve në shkollë bëhet konform ligjit nr 69/2012 “Per arsimin parauniversitar”, dhe “Dispozitave Normative”.

Shkolla respekton dhe zbaton standartet e sigurise në shkollë të parashikuara në DN dhe ligjet e tjera në fuqi.

Vlerësime për Medresenë

Urdhri “Naim Frashëri i Artë”, nga Presidenti Bamir Topi

Presidenti Bamir Topi i akordon Medresesë “Haxhi Sheh Shamia”, Shkodër Urdhrin “Naim Frashëri ” i Artë me motivacionin ” Për kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e arsimit kombëtar, për edukimin dhe përgatitjen e nxënësve me dashuri për atdheun dhe besimin islam, të aftë të përballojnë sfidat e kohës, në shërbimim të përparimit dhe zhvillimit të shoqaërisë.”

Titulli i lartë “Mirënjohja e qytetit” nga Këshilli i Bashkisë, Shkodër

Grupit të mësuesve nismëtarë për hapjen e Medresesë “Haxhi Sheh Shamia” me motivacionin “Për kontributin e madh në rimëkëmbjen e Medresesë së parë në Shkodër pas rënies së komunizmit. Për vlerat qytetare, në përpjekjen e dëshmuar në kontributin e vazhdueshëm për imazhin e lartë të medresesë. Për kontributin e madh vullnetar në zhvillimin e proceseve mësimore me një cilësi të dëshmuar dhe me një përkushtim qytetar e plot besim.”

Titulli “Mirënjohje”

Nga Këshilli i Bashkisë Islame, Gjakovë me motivacionin “Për Iniciativën e frymës së bashkëpunimit në mes të institucioneve fetaro arsimore të dy qyteteve.”

Titulli “Pishtar i dijes dhe arsimit islam në Shqipëri”, nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë me motivacionin “Për kontributin e vyer në fushën e arsimit dhe edukimit të brezave të rinj në shërbim të besimin islam dhe atdheun tonë.”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX