Medreseja “Haxhi Sheh Shamia” Dega e Djemve,me rastin e datëlindjes se Profetit Muhamed (a.s) organizoi seminarin shkencor dhe fetar me teme: “MODELI I PROFETIT MUHAMED (A.S) NË JETËN TONE”

Nëpërmjet ligjëratave u reflektua për vlerat që solli Profeti Muhamed a.s për 23 vite me radhe që nga uniteti i muslimanëve e deri tek forcimi i karakterit te muslimanit si besimtar.

Ku ka me mire se te jesh pasues i rrugës së Profetit tonë ,Muhamedit a.s.

Në një ajet Kuranor Allahu xh.sh thotë: “Me të vërtet, Allahu dhe melekët e Tij me madhërim e mëshirojnë dhe e përshëndesin të Dërguarin. O ju që keni besuar, lutuni për të, duke rënë salavat dhe përshëndeteni atë me selam”. (El-Ahzab, 56)

All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Share.

Comments are closed.

Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX